Privaatsussätted


KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE/PRIVAATSUS

 • E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Golden OÜ.
 • Klient on vastutav tegevuste eest, mida ta viib läbi e-poe kasutajakontot kasutades. Registreerides kasutajaks on klient vastutav edastatud isikuandmete õiguses. Müüja kasutab kliendi poolt edastatud isikuandmeid lähtudes Müügitingimustest ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud tingimustel.
 • Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid/ostude andmeid, mis on vajalikud kliendi e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Sealhulgas on andmete töötlemine kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Müüja registreerib e-poest ostu sooritamisel järgmised kliendi isikuandmed:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-maili aadress
 • Postiaadress, mis on vajalik kliendile kauba kohaletoimetamiseks

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Müüja kasutab kliendi isikuandmeid tellimuste töötlemiseks ning täitmiseks.
 • Müüja kasutab kliendi iskuandmeid kliendiga suhtlemiseks tellimustega seotud probleemide korral – klienditugi (vigased andmed, probleemid tellimuse täitmisega jne.).
 • Müüja kasutab kliendi ostuajaloo andmeid (kaup, kogus, kliendi andmed, kuupäev) kaupade ülevaate koostamiseks.
 • Müüja kasutab kliendi ostuajaloo andmeid (kaup, kogus, kliendi andmed, kuupäev) tarbijaharjumuste uurimiseks.
 • Müüja kasutab kliendi pangakonto numbrit kliendile maksete tagastamiseks.
 • E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

 • Kliendi isikuandmetele on ligipääs vaid selleks volitatud isikutel.
 • Müüja võib edastada kliendi isikuandmed juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 • Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui klient on valinud transpordiviisiks “kulleriga kohaletoimetamine”, edastab müüja lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadressi.
 • Golden OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Golden OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete muutmine ning kustutamine 

 • Müüja rakendab kõik meetmed kliendi isikuandmete kaitsmiseks.
 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud registreerimata kasutajana, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.
 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
 • Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 • Kliendi isikuandmed säilivad müüja andmesüsteemis 2 aastat.

Uudiskiri

 • E-maili aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid sellisel juhul kui klient on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.
 • Uudiskirjast saab loobuda kui valida otseturundusteate päises “loobu uudiskirjast” või võttes ühendust klienditoega (53504272, info@berrymagic.ee).

Isikuandmete töötlemisega soetud vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (53504272, info@berrymagic.ee). Kui klient leiab, et müüja on rikkunud e-poe teenuste täitmisel isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.